VRH G3 2017

matka:Ciri z Květnice+otec:Flash von Schtaubing
datum narození:19.10.2017
počet: 4
sameček:Gandalf-pí.Prazienková
samičky: Ginny-pí.Pokorná
                Gessi-pí.Malečková
                Gala-pí.Brázdová
1)Gandalf 2)Ginny 3) Gessi 4) Gala